Ons aanbod

Krijg hier een beeld van ons aanbod en de activiteiten die P&M-JVB organiseert


Specificatie activiteiten uitgevoerd door P&M-Jeugd Voetbal Begeleiding (P&M-JVB) Deze pedagogische en voetbaltechnische ondersteuning vindt zijn verantwoording in het gedachtengoed van ‘Positief Coachen’

Workshop

‘Positief Coachen’


Doelgroep: trainers / begeleiders van vereniging

Aantal deelnemers: geen limiet

Inhoud: De workshop ‘Positief Coachen’ is een interactieve bijeenkomst in de kantine van de voetbalvereniging. Het aanwezige kader van de vereniging wordt actief betrokken bij het bespreken van de uitgangspunten van positief coachen. Er worden verschillende werkvormen gebruikt; discussie, filmpjes, reflectie en bewustwording e.d. De avond is met name bedoeld als bewustwording van het eigen gedrag. Hierbij vormen de deelnemers een beeld van hun eigen handelen tijdens het begeleiden van jeugdvoetballers bij hun vereniging.

Uitvoering: 2 personen
Duur: 2,5 uur

cirkeltjestaan

Clinic

‘Positief Coachen’


Doelgroep: trainers / begeleiders van vereniging

Aantal deelnemers: geen limiet

Inhoud: De clinic ‘Positief Coachen’ is een bijeenkomst waarbij de uitgangspunten van positief coachen in de praktijk getoond worden d.m.v. een demonstratietraining. Na een terugblik op de workshop (theorie) zal er voor een willekeurig team van de vereniging (bij voorkeur geen selectie) een training verzorgd worden door P&M-Jeugd Voetbal Begeleiding. Tijdens deze demonstratietraining worden de aanwezige deelnemers actief betrokken door verduidelijking van hetgeen er getoond wordt in de training en door de deelnemers mee te laten denken, tips te laten geven m.b.t. de aangeboden oefenvorm. Naast de uitgangspunten van positief coachen is er ook de aandacht voor het voetbaltechnische door het bespreken van de oefenvormen die aangeboden worden tijdens de training.

Uitvoering: 2 personen
Duur: 2,5 uur

cirkeltjezitten

Workshop

‘Positief Coachen’ (verdieping)


Doelgroep: trainers / begeleiders van vereniging
Aantal deelnemers: geen limiet
Inhoud: De workshop ‘Positief Coachen’ verdieping is wederom een interactieve bijeenkomst in de kantine van de voetbalvereniging. Tijdens deze bijeenkomst komt het handelen van de trainer/coach op voetbaltechnisch gebied aan bod vanuit de uitgangspunten van Positief Coachen’

Uitvoering: 2 personen
Duur: 2,5 uur

cirkeltjestaan

Themabijeenkomst

‘Ouders in de sport’


Doelgroep: ouders / verzorgers van jeugdspelers van de vereniging
Aantal deelnemers: geen limiet NB! afhankelijk van de grootte van de vereniging kan men er voor kiezen om alleen de ouders van de F- en E-pupillen uit te nodigen

Inhoud: De Themabijeenkomst ‘Ouders in de Sport’ is een interactieve bijeenkomst in de kantine van de voetbalvereniging. De aanwezige ouders van de vereniging worden actief betrokken bij het bespreken van hun rol binnen de vereniging vanuit de uitgangspunten van Positief Coachen. Er worden verschillende werkvormen gebruikt; discussie, filmpjes, reflectie en bewustwording e.d. De avond is met name bedoeld als bewustwording van het eigen gedrag. Hierbij vormen de deelnemers een beeld van hun eigen handelen tijdens de aanwezigheid bij hun vereniging.

Uitvoering: 2 personen
Duur: 2,5 uur

cirkeltjezitten

Train de trainer

4 Inzichten over Trainerschap
(reflecteren en instrueren)


Doelgroep: trainers / begeleiders Voor vrijwilligers die willen groeien in de rol als trainer of coach? Tijdens deze training worden er veel praktische handvaten aangereikt om spelers effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven, regie overdragen. Uit onderzoek in opdracht van VSK blijkt dat deze vier punten van groot belang zijn voor de relatie tussen trainer en sporter. En het goede nieuws is: aan de hand van deze punten kunnen vrijwilligers het eigen functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren. Tijdens deze training brengen de deelnemers sterke én ontwikkelbare punten met betrekking tot deze vier inzichten in kaart en wordt er gereflecteerd op de eigen rol als trainer. Men leert daardoor hoe de eigen kwaliteiten het best in te zetten, ook in lastige situaties. Bijvoorbeeld bij het aanspreken van sporters op hun gedrag, of door sporters eigen verantwoordelijkheid te geven tijdens een training. De training is geschikt voor elke trainer die openstaat voor persoonlijke groei. Omdat er gereflecteerd wordt op het eigen handelen, kunnen ook ervaren trainers zich tijdens deze sessie weer verder ontwikkelen in hun rol. De startende trainer vindt veel praktische handvaten om een veilig en plezierig sportklimaat te creëren voor zijn sporters. Het is wel belangrijk om enige praktijkervaring te hebben.

Uitvoering: 2 personen
Duur: 2,5 uur

cirkeltjestaan

Praktijkbegeleiding

Praktijkbegeleiding


Doelgroep: trainers / begeleiders

Gebleken is dat veel trainers het gedachtegoed van ‘Positief Coachen’ omarmen, maar moeite hebben dit zelf in hun praktijk vorm te geven. P&M-JVB ondersteunt de trainers op twee trainingsavonden bij het geven van training aan hun team. Volledig ten dienste van de trainer, aansluitend bij wat hij prettig vindt, kunnen wij ‘tips en tops’ geven over de (verbale) begeleiding van de oefenvormen en de spelers.

Uitvoering: 2 personen
Duur: 2 uur begeleiding op twee trainingsavonden

Om een goede basis binnen de vereniging te leggen voor een positief voetbalklimaat en alle actoren vertrouwd te maken met ‘Positief Coachen’, adviseren wij de vereniging om in eerste instantie de activiteiten 1 (workshop), 2 (clinic) en 3 (‘Ouders in de Sport’) te organiseren. Graag komen wij met uw vereniging in contact om uw wensen en onze mogelijkheden op elkaar af te stemmen, teneinde een aanbod ‘op maat’ te kunnen leveren.


P&M – Jeugd Voetbal Begeleiding (P&M-JVB)

  • Patrick Cohen
  • Mark van Iersel